Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
PozbaHľadať
 
 

Matričný úrad

Úradné hodiny - Hivatalos órák

Pondelok / Hétfő 08:00 - 16:00
Utorok / Kedd 08:00 - 16:00
Streda / Szerda 08:00 - 17:00
Štvrtok / Csütörtök 08:00 - 16:00
Piatok / Péntek 08:00 - 14:00

Obedňajšia prestávka: 30 minút v čase medzi 12:00 - 13:00 hod.                                          Edédszünet: 30 perc 12:00 - 13:00 óra között

Matrikárka: Henrieta Palková

Tel. kontakt: 035/ 650 69 65


 

SPRÁVNE POPLATKY

Správne poplatky v zmysle zák. č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatky sa platia v  hotovosti do pokladne obce.

UZAVRETIE MANŽELSTVA:  
prvý výpis sobášneho listu bezplatne
vydanie duplikátu sobášneho listu 5,00 €
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 €
uzavretie manželstva  
uzavretie manželstva medzi občanmi SR, ak aspoň jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v obci bezplatne
uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,00 €
uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00 €
uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 €
uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt 200,00 €
povolenie uzavrieť manželstvo  
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20,00 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 €
povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 €
povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami

35,00 €

príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti  bezplatne
žiadosť o zápis matričnej udalosti - uzavretia manželstva, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky  10,00 €
ÚMRTNÁ MATRIKA:  
prvý výpis úmrtného listu bezplatne
vydanie duplikátu úmrtného listu 5,00 €
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 €
žiadosť o  zápis matričnej udalosti - úmrtia, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 €
RODNÁ MATRIKA:  
prvý výpis rodného listu bezplatne
vydanie duplikátu rodného listu 5,00 €
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 €
žiadosť o zápis matričnej udalosti - narodenia, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 €

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Pútnicke miesto Studnička Pozba

Miestna akčná skupina Termál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka