Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
PozbaHľadať
 
 

Nazeranie do matriky a výpisy z matriky

NAZERANIE DO MATRIKY A VÝPISY Z MATRIKY

V zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy

 • osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
 • splnomocnenému zástupcovi po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,
 • poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,
 • súdom ustanovenému opatrovníkovi,
 • na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon.

 

Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. 

Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí okresný úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

POTREBNÉ DOKLADY :

 • žiadosť o vystavenie matričného dokladu -výpis z matriky (vydá matričný úrad)
 • platný občiansky preukaz
 • písomné splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka (to len v prípade § 18 písm. b)

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Pútnicke miesto Studnička Pozba

Miestna akčná skupina Termál

webygroup
ÚvodÚvodná stránka